Nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku  o godz. 12:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
1) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 29/1 o powierzchni 2,2300 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio:RV-1,04 ha, RVI-0,27 ha, ŁIV-0,62 ha, PsVI-0,02 ha, LsV-0,28 ha z bezpośrednim dostępem do drogi gruntowej, położonej w miejscowości obr. Babigoszcz gm. Przybiernów. Działka  nr ewid. 29/1 w całości objęta jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00026964/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  64.500,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 43.000,00 zł.Rękojmia wynosi 6.450,00 zł
2) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 751 o powierzchni 715 m2 w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RIVb - 509 m2 i RV - 206m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej żużlowej, położonej w miejscowości Przybiernów, przy ul. Wł. Jagiełły 13 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00014946/3.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  23.900,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 15.933,33 zł.Rękojmia wynosi 2.390,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku o godz. 14:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr ewid. 16/2 o powierzchni 1050 m2 (symbol użytku: RIIIb o pow. 536 m2, B-RIIIb o pow. 514 m2) zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2 oraz fundamentami po byłym budynku mieszkalnym, położonej w miejscowości Bieniczki nr 5, gm. Nowogard.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00023543/4.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  17.400,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 11.600,00 zł.Rękojmia wynosi 1.740,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku  o godz. 12:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
prawa wieczystego użytkowania  gruntu - działki  nr ewid. 14/2 i 14/1 o łącznej powierzchni 80 947 m2 zabudowane budynkiem pałacowym o pow. użytkowej 3365,21 m2, trzema domkami kempingowymi (łącznie 49 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, sale kominkowe, sala konsumpcyjna, bar, sala taneczna, kryty basen,) budynkiem, techniczno-socjalnym z trafostacją, budynkiem hangaru, częścią budynku gospodarczego (stajenno-gospodarczego). Prawo wieczystego użytkowa gruntu ustanowione do dnia 05.12.2089r. Nieruchomość położona w miejscowości Maciejewo gm. Maszewo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017155/2. Na nieruchomości: prawo osobiste - dwie nieodpłatne służebności mieszkania ustanowione do dnia 09 stycznia 2024 roku oraz umowa dzierżawy  zawarta na okres  30 lat tj. do dnia 21 marca 2041 roku..
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.456.500,00 zł + 23%VAT tj.2.404.995,00 zł = 12.861.495,00 złI cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 7.842.375,00 zł.+23% VAT tj.1.803.746,25= 9.646.121,25 złRękojmia wynosi: 1.286.149,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:17 maja 2016 roku o godz. 14:00, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 65,88 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki, wc. Nieruchomość położona w miejscowości Stepnica, przy ul. 40 Lecia PRL 7/4  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031409/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  117.000,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 87.750,00 zł.Rękojmia wynosi 11.700,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-16 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

  O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:02 czerwca 2016 roku o godz. 13:30, sala 214w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,18 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą oraz z udziałem 114/10000 w prawie własności budynku mieszkalnego nr ewid. 11 i udziałem 114/10000 w prawie własności działki gruntu nr ewid. 464/2. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Słowiańska 9b/11. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00043007/1. Na nieruchomości - dożywotnia służebność osobista polegająca na prawie nieodpłatnego korzystania z całego lokalu mieszkalnego.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35.397,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 26.547,75 zł.Rękojmia wynosi 3.539,70 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-01 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:08 czerwca 2016 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 208/5 o powierzchni 2531m2 w klasie bonitacyjnej Bp z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej gruntowej. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Wojcieszyn gm. Nowogard i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041152/8. Do czasu wykonania przez Gminę Nowogard drogi na działce nr ewid. 208/3, każdorazowy właściciel działki nr ewid. 208/5 umożliwi dojazd do działki nr ewid. 208/6 - podstawa - akt notarialny Repertorium A nr 817/2013 z dnia 30.01.2013 r.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 48.772,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 32.514,67 zł.Rękojmia wynosi 4.877,20 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-07 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

plants