Nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 11 lipca 2016 roku o godz. 14.35, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
1) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/45 o powierzchni: 914 m2, symbol użytku:RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.400,00 zł +23% VAT(16.422,00 zł) =87.822,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:47.600,00 zł.+ 23%VAT (10.948,00 zł) = 58.548,00 zł
Rękojmia wynosi:8.782,20 zł
2) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/46 o powierzchni: 906 m2, symbol użytku:- RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.000,00 zł +23%VAT (16.330,00zł) = 87.330,00zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:47.333,33 zł + 23% VAT ( 10.886,67 zł) = 58.220,00 zł
Rękojmia wynosi 8.733,00 zł
3) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/47 o powierzchni: 919 m2, symbol użytku:- RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.700,00 zł + 23%VAT (16.491,00 zł)=88.191,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 47.800,00 zł + 23%VAT (10.994,00 zł)= 58.794,00 zł
Rękojmia wynosi 8.819,10 zł
4) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/48 o powierzchni działki: 1092 m2, symbol użytku: RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną..Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:81.900,00zł + 23%VAT (18.837,00 zł) = 100.737,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 54.600,00 zł + 23% VAT (12.558,00 zł) = 67.158,00 zł.
Rękojmia wynosi 10.073,70 zł
5)nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/52 o powierzchni: 1041 m2, symbol użytku: RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Nasłonecznienie: korzystne. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:73.200,00 zł +23%VAT (16.836,00 zł) = 90.036,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:48.800,00 zł + 23%VAT (11.224,00 zł) = 60.024,000 zł
Rękojmia wynosi 9.003,60 zł
6) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 136/53 o powierzchni działki: 1841 m2, symbol użytku: RV. Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 113.800,00 zł + 23%VAT (26.174,00 zł) =139.974,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:75.866,67zł + 23%VAT(17.449,33zł) =93.316,00 zł
Rękojmia wynosi 13.997,40 zł
7) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 140/2 o powierzchni działki: 1262 m2 , symbol użytku:- RV o powierzchni 509 m2 (0,0509 ha), RVI o powierzchni 753 m2 (0,0753 ha). Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85.700,00zł +23%VAT (19.711,00 zł) = 105.411,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:57.133,33 zł +23%VAT (13.140,67 zł )=70.274,00 zł
Rękojmia wynosi 10.541,10 zł zł
8) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 140/3 o powierzchni działki: 2303 m2 , symbol użytku:- RV o powierzchni 1689 m2 (0,1689 ha), RVI o powierzchni 614 m2 (0,0614 ha). Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:143.200,00 zł +23%VAT(32.936,00 zł) = 176.136,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:95.466,67 zł + 23%VAT (21.957,33 zł) =117.424,00 zł
Rękojmia wynosi 17.613,60 zł
9)nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 140/4 o powierzchni działki: 2076 m2, symbol użytku: RV o powierzchni 1975 m2 (0,1975 ha), RVI o powierzchni 101 m2 (0,0101 ha). Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 133.400,00 zł+23%VAT (30.682,00 zł)=164.082,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 88.933,33 zł + 23%VAT (20.454,67zł) =109.388,00 zł
Rękojmia wynosi 16.408,20 zł
10) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako DZIAŁKA nr 140/5 o powierzchni działki: 1504 m2, symbol użytku:- RV o powierzchni 1504 m2 (0,1504 ha). Dojazd do nieruchomości: drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne):sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98.300,00zł + 23% VAT(22.609,00 zł)= 120.909,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:65.533,33 zł +23%VAT(15.072,67zł) =80.606,00 zł
Rękojmia wynosi 12.090,90 zł
W/w działki położone są w miejscowości Goleniów obr. 4 ul. Zielone Wzgórze, ul. Zielona. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00046022/3. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej w zakresie działek ewidencyjnych a rzeczywistym stanem nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przystępujący do w/w licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 11 lipca 2016 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 78,20 m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc wraz z przynależnym udziałem 246/10000 częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr SZ1O/00015530/1. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 9 o powierzchni użytkowej 4,55 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo, przy ul. Ks. Kazimierza Świetlińskiego 27e/9. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00053093/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:141.500,00 zł + 8%VAT ( 11.320,00 zł) = 152.820,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:94.333,33 zł+8%VAT (7.546,67 zł) = 101.880,00 zł
Rękojmia wynosi: 15.282,00 zł
Przystępujący do w/w licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 11 lipca 2016 roku o godz. 14:55, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej działkę gruntową nr 211/20 o powierzchni 5551 m2 zabudowaną budynkiem biurowo- warsztatowym w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 2356,28 m2,położonej w miejscowości Danowo 33A gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00021100/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:1.898.000,00 zł + 23% VAT(436.540,00 zł) = 2.334.540,00 zł
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1.265.333,33 zł +23%VAT (291.026,67zł) = 1.556.360,00 zł
Rękojmia wynosi: 233.454,00 zł
Przystępujący do w/w licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 27 czerwca 2016 roku o godz. 14:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 132/5 o powierzchni 747 m2. Działka uzbrojona w instalację: wodną (gorszy dostęp do mediów ), energetyczną, klasa bonitacyjna „Br-RIVb”. Z dostępem i dojazdem do nieutwardzonej drogi publicznej. Nieruchomość położona w miejscowości Białuń gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029809/9. Działka jest zagospodarowana i ogrodzona, znajdująca się na niej instalacja gazowa indywidualna nie stanowi przedmiotu wyceny – stanowi własność dłużnika.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29.500,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 19.666,67 zł.Rękojmia wynosi 2.950,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 28 czerwca 2016 roku o godz. 13:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 373/1 o powierzchni 1962 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 243 o powierzchni użytkowej 180,27 m2, budynkiem nr ewid. 240 o powierzchni zabudowy 61m2 oraz budynkiem handlowo-usługowym w budowie o powierzchni użytkowej 82,74 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, przy ul. Goleniowska 128 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00028382/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 679.000,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 509.250,00 zł.Rękojmia wynosi 67.900,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-27 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 29 czerwca 2016 roku o godz. 12:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,37 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju wraz z udziałem 29/1000 w częściach wspólnych budynku nr ewid. 393 oraz udziałem 29/1000 w prawie własności działek gruntu nr ewid. 93/2 i 94/4. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,25 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo przy ul. Jedności Narodowej 29/4 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00032437/4.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99.000,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 74.250,00 zł.Rękojmia wynosi 9.900,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-28 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:29 czerwca 2016 roku o godz. 15:00, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/1 o powierzchni 9367 m2, w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio RV-0,0280ha, RVI-0,9087ha. Uzbrojenie w zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Brak dostępu do drogi publicznej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna 15kV – do likwidacji i skablowania w liniach rozgraniczających dróg. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, przy ul. Goleniowska 82 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 160.033,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 120.024,75 zł.Rękojmia wynosi 16.003,30 zł1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/16 o powierzchni 5645 m2, w klasie bonitacyjnej 0,5645ha. Uzbrojenie w zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Z dobrym dostępem do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna 15kV – do likwidacji i skablowania w liniach rozgraniczających dróg. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 114.555,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 85.916,25 zł.Rękojmia wynosi 11.455,50 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-06-28 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants