Nieruchomości


 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 28 września 2016 roku o godz. 11:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A  L I C Y T A C J Anieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 67,70 m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju. Nieruchomość położona w miejscowości Nowogard, przy ul. Warszawska 13/36 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00045893/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.700,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 111.800,00 zł.Rękojmia wynosi 16.770,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-09-27 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06 października 2016 roku o godz. 14:45, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny opisany w kartotece jako "biurowy"  o powierzchni użytkowej 285,30 m2 znajdujący się w budynku handlowo-usługowo-biurowym nr 335. Do nieruchomości przynależy udział 518/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/17 o pow. 0,0772 ha. Nieruchomość położona w Goleniowie przy ul. Maszewska 11/1 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031317/0. Struktura pomieszczeń nie jest zgodna z opisem zamieszczonym w dziale I księgi wieczystej. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:317.539,00 zł + 23%VAT tj. 73.033,97 zł = 390.572,97 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 238.154,25 zł + 23%VAT tj. 54.775,48 = 292.929,73 zł.Rękojmia wynosi 39.057,29 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-10-05 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:19 października 2016 roku o godz. 13:45, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 71/104 o powierzchni 1361 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 139,45 m2 (budynek nie został ujawniony w Geodezji i Kartografii oraz w księdze wieczystej) położonej w miejscowości Rurzyca, przy ul. Jagodowa 1 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00038188/5.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 414.600,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 276.400,00 zł.Rękojmia wynosi 41.460,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-10-18 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:18 października 2016 roku o godz. 14:45, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A  L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki nr ewid. 14/2 i 14/1 o łącznej powierzchni 80 947 m2 zabudowane budynkiem pałacowym o pow. użytkowej 3365,21 m2, trzema domkami kempingowymi (łącznie 49 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, sale kominkowe, sala konsumpcyjna, bar, sala taneczna, kryty basen,) budynkiem, techniczno-socjalnym z trafostacją, budynkiem hangaru, częścią budynku gospodarczego (stajenno-gospodarczego). Prawo wieczystego użytkowania gruntu ustanowione do dnia 05.12.2089r. Nieruchomość położona w miejscowości Maciejewo gm. Maszewo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017155/2. Na nieruchomości: prawo osobiste - dwie nieodpłatne służebności mieszkania ustanowione do dnia 09 stycznia 2024 roku oraz umowa dzierżawy zawarta na okres 30 lat tj. do dnia 21 marca 2041 roku..Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.456.500,00 zł + 23%VAT tj.2.404.995,00 zł = 12.861.495,00 złII cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:6.971.000,00 zł + 23% VAT tj. 1.603.330,00 zł = 8.574.330,00 zł.Rękojmia wynosi 1.286.149,50 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-10-17 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:25 października 2016 roku o godz. 14:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 46,40 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Nieruchomość położona jest w miejscowości Goleniów, przy ul. Szczecińska 30D/8 i stanowi własność dłużnika:Arkitek TomaszNieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00039450/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 158.400,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 118.800,00 zł.Rękojmia wynosi 15.840,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-10-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plants