Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 6 szt.


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 01 marca 2017 roku o godz. 14:50, sala 214  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,20 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju - wraz z przynależnym udziałem 17/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 18943. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wałkno 2/5, gm. Maszewo  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00024310/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  41.300,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 30.975,00 zł.
Rękojmia wynosi 4.130,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-02-28 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:  01 marca 2017 roku  o godz. 14:30, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 65,90 m2 wraz z przynależnym udziałem 340/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 45853. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowogard, przy ul. Bohaterów Warszawy 70/27. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00045856/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  134.600,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 89.733,33 zł. Rękojmia wynosi 13.460,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10  ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-02-28 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 09 marca 2017 roku  o godz. 13:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 63/1 o powierzchni 2809m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 109,30m2, budynkiem gospodarczym, dwoma budynkami garażowymi oraz pozostałościami po budynku gospodarczym. Nieruchomość położona jest w miejscowości Dąbrowica 9 gm. Maszewo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00010345/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  69.500,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 52.125,00 zł. Rękojmia wynosi 6.950,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-03-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 09 marca 2017 roku o godz. 13:20, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,72m2 składający sie z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju wraz pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni użytkowej 6,60m2 oraz udziałem 162/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr ewid. 20 obręb 2 m. Maszewo. Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo, przy ul. Ks. Kazimierza Świetlińskiego 27e/2 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00047392/4. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  127.000,00 zł + 8%VAT tj. 10.160,00 zł = 137.160,00 zł
I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 95.250,00 zł+ 8%VATtj.7.620,00 zł  = 102.870,00 zł
Rękojmia wynosi 13.716,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-03-08 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 21 marca 2017 roku  o godz. 14:00, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 8/3 o powierzchni 8,52 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach: RV-8,18 ha, RVI-0,34ha - brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona w miejscowości Inina, gm. Goleniów posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00015348/8. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  717.000,00 zł + 23%VATtj.164.910,00zł = 881.910,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:478.000,00 zł+ 23%VATtj.109.940,00 zł=587.940,00 zł.
Rękojmia wynosi 88.191,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-03-20 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Z uwagi na to, iż przedmiotem licytacji jest  nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku  w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  oraz o prawie pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych - potencjalnym nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być tylko podmiot wymieniony w ww. ustawie. Licytant winien spełniać warunki określone w art. 2a ust.1 lub art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. a-e ustawy  legitymując się w dniu licytacji  stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem potwierdzonym przez wójta, burmistrza) ew. zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
ie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że  w dniu: 30 marca 2017 roku o godz. 14:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako udział 2/3 części w nieruchomości  gruntowej stanowiącej  działkę nr ewid. 58/2 o powierzchni 0,1401 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr ewid. 149 o powierzchni użytkowej 90,62 m2 + 39,40 m2, budynkiem gospodarczym nr ewid. 151 o powierzchni użytkowej 15,64 m2 oraz działkę niezabudowaną nr ewid. 59 o powierzchni 0,55 ha oraz.  Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wojcieszyn 22 gm. Nowogard  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00039415/3. Na nieruchomości - dożywotnia służebność osobista. Osoba na rzecz której ustanowione zostało to prawo zmarła w 2011 roku.
Udział 2/3 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  94.157,00 zł.
I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.617,75 zł.
Rękojmia wynosi 9.415,70 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-03-29 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
plants