Nieruchomości


 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 10 sierpnia 2016 roku o godz. 15:00, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 208/5 o powierzchni 2531m2 w klasie bonitacyjnej Bp z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej gruntowej. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Wojcieszyn gm. Nowogard posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041152/8. Do czasu wykonania przez Gminę Nowogard drogi na działce nr ewid. 208/3, każdorazowy właściciel działki nr ewid. 208/5 umożliwi dojazd do działki nr ewid. 208/6 - podstawa - akt notarialny Repertorium A nr 817/2013 z dnia 30.01.2013 r.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 48.772,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 32.514,67 zł.Rękojmia wynosi 4.877,20 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:10 sierpnia 2016 roku o godz. 09:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,00 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju wraz z przynależnym udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą nr Kw 15028. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Osina 34/5 gm. Osina  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00020962/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 44.800,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 33.600,00 zł.Rękojmia wynosi 4.480,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 31 sierpnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,52 m2 wraz z udziałem 16/1000 w prawie własności budynku mieszkalnego nr ewid. 404 oraz udziałem 16/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 240/3, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc. Nieruchomość jest położona w miejscowości Nowogard, przy ul. Kowalska 1c/3. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00043748/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.400,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 86.933,33 zł.Rękojmia wynosi 13.040,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-30 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

  O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:15 września 2016 roku o godz. 14:45, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 6/1 o powierzchni 0,3000 ha w klasie bonitacyjnej ŁIV - łąki trwałe z bezpośrednim dostępem do drogi. Uzbrojenie – instalacja energetyczna ( szafki Z.K. przy granicy działki ). Nieruchomość położona w miejscowości Gąsierzyno gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041943/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 47.820,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 35.865,00 zł.Rękojmia wynosi 4.782,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-09-14 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:15 września 2016 roku o godz. 14:55, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/5 o powierzchni 193 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie bliźniaczej z użytkowym poddaszem i strychem z wbudowanym garażem - o powierzchni użytkowej 125,40 m2. Prawo wieczystego użytkowania ustanowione do dnia 21.03.2067 roku. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Lawendowa 19a posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013751/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 402.800,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 268.533,33 zł.Rękojmia wynosi 40.280,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-09-14 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plants