Nieruchomości


  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:27 lipca 2016 roku o godz. 14:20, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako udział 43/80 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 169 o pow. 1255 m2 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 1373 o pow. użytkowej 80,11 m2 oraz budynkiem "innym niemieszkalnym" nr ewid. 1372 o pow. użytkowej 43,01 m2 .Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Nowogard, ul. Cmentarna 9  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00007470/3. Niezgodność treści księgi wieczystej w zakresie wysokości udziału należącego do dłużnika widniejącego w dziale II księgi a rzeczywistym stanem prawnym ujawnionym w rejestrze gruntów.Udział 43/80 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 142.491,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 94.994,00 zł.Rękojmia wynosi 14.249,10 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-26 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:27 lipca 2016 roku o godz. 14:30, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. nr 175 o powierzchni 2800 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 153,61 m2 - budynek w trakcie inwestycji, położonej w miejscowości obr. Żółwia Błoć gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00034155/7.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.300,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 132.225,00 zł.Rękojmia wynosi 17.630,00 złPrzystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-26 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:27 lipca 2016 roku o godz. 14:40, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki gruntowe: 180/8 o powierzchni 1249 m2 (symbol użytku: RIVa o pow. 1201 m2, RV o pow. 48m2, uzbrojenie: inst.elektryczna) 180/9 o powierzchni 1248 m2, (symbol użytku: RIVa o pow. 901m2, RV o pow. 347m2, uzbrojenie:brak) 180/10 o powierzchni 1249 m2,(symbol użytku: RIVa o pow. 621m2, RV o pow. 628m2, uzbrojenie: brak) 180/11 o powierzchni 1248 m2,(symbol użytku: RIVa o pow. 483m2, RIVb o pow. 459m2, RV o pow. 306m2, uzbrojenie:brak) 180/12 o powierzchni 3586 m2 (RIVa o pow. 1939m2, RIVb o pow. 1647m2, uzbrojenie:brak) nr 180/7 o powierzchni 1534m2 (działka ma charakter drogi dojazdowej do poszczególnych działek, symbol użytku: RIVa o pow. 241m2, RIVb o pow. 397m2, RV o pow. 896m2, uzbrojenie: inst.elektryczna) położonej w miejscowości obr. Żółwia Błoć gm. Goleniów . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00036280/6.  Przedmiotowa nieruchomość składa się z 6 działek. Zmiana ta nie została ujawniona w księdze wieczystej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 158.600,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 118.950,00 zł.Rękojmia wynosi 15.860,00 zł. Przystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-26 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 2016-07-27 o godz. 11.15, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako:udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej – działka gruntu nr 231, położona w Nowogardzie przy ul. 15 Lutego 8, gm. Goleniów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00010230/3.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem elewatora zbożowego, budynkiem administracyjnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem podciągarki wagonów, wiata stalowa, ogrodzenie i utwardzenie terenu, infrastruktura.Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników stalowych oraz rozpostartej na dwuteownikach o długości ok. 105 m, wysokości ok. 1,8 m. Brama wjazdowa z siatki stalowej rozpostartej na ramie z kątowników stalowych. Plac częściowo utwardzony kamieniem naturalnym.Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 895.800,00 złII cena wywoławcza wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 597.200,00 zł.Rękojmia wynosi 89.580,00 złD R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako:udział 1/2 w nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Dębowej 2, gm. Goleniów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00012652/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym z dobudowanym garażem.Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 286.600,00 złII cena wywoławcza wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 191.066,67 zł.Rękojmia wynosi 28.660,00 złPrzystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-07-26 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 10 sierpnia 2016 roku o godz. 15:00, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 208/5 o powierzchni 2531m2 w klasie bonitacyjnej Bp z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej gruntowej. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Wojcieszyn gm. Nowogard posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041152/8. Do czasu wykonania przez Gminę Nowogard drogi na działce nr ewid. 208/3, każdorazowy właściciel działki nr ewid. 208/5 umożliwi dojazd do działki nr ewid. 208/6 - podstawa - akt notarialny Repertorium A nr 817/2013 z dnia 30.01.2013 r.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 48.772,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 32.514,67 zł.Rękojmia wynosi 4.877,20 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:10 sierpnia 2016 roku o godz. 09:30, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,00 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju wraz z przynależnym udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą nr Kw 15028. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Osina 34/5 gm. Osina  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00020962/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 44.800,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 33.600,00 zł.Rękojmia wynosi 4.480,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-08-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

 

plants