Nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:20 kwietnia 2016 roku o godz. 13:40, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 67,70 m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju. Nieruchomość położona w miejscowościNowogard, przy ul. Warszawska 13/36 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00045893/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.700,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:125.775,00 zł.Rękojmia wynosi 16.770,00 zł. zystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-04-19 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:21 kwietnia 2016 roku o godz. 14:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 359 o powierzchni 482 m2, symbol użytku: RIVa zabudowaną altaną ogrodową, budynkiem gospodarczym oraz wiatą, położoną w miejscowości obr. Miętno gm. Nowogard.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00024119/0.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7.200,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 4.800,00 zł.Rękojmia wynosi 720,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-04-20 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:26 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
1) nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 163 o powierzchni 21001 m2, symbol użytku gruntowego: ŁV. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Gąsierzyno gm. Stepnica .Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029839/8.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:30.451,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 20.300,67 zł.Rękojmia wynosi 3.045,10 zł 2) nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ewid. 164 o powierzchni 19468 m2, symbol użytku gruntowego: ŁV o powierzchni 18616 m2 i W-ŁV o powierzchni 852 m2. Nieruchomość położona w miejscowości obr.Gąsierzyno gm. Stepnica. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029839/8.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28.034,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 18.689,33 zł.Rękojmia wynosi 2.803,40 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-04-25 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA(decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:27 kwietnia 2016 roku o godz. 14:45, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 12/1 o powierzchni 6,14 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RIVa-3,03ha, RIVb-1,17ha, RV-1,70ha, RVI-0,20ha, N-0,04ha położonej w miejscowości Długołęka gm. Nowogard. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00011292/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 124.642,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:93.481,50 zł.Rękojmia wynosi 12.464,20 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-04-26 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 2016-05-09 o godz. 14.55, sala 114 Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: 
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako:udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej – działka gruntu nr 231, położona w Nowogardzie przy ul. 15 Lutego 8, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00010230/3.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem elewatora zbożowego, budynkiem administracyjnym, budynkiem gospodarczym, budynkiem podciągarki wagonów, wiata stalowa, ogrodzenie i utwardzenie terenu, infrastruktura.Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników stalowych oraz rozpostartej na dwuteownikach o długości ok. 105 m, wysokości ok. 1,8 m. Brama wjazdowa z siatki stalowej rozpostartej na ramie z kątowników stalowych. Plac częściowo utwardzony kamieniem naturalnym.Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 895.800,00 złI cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 671.850,00 zł.Rękojmia wynosi 89.580,00 zł 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 2016-05-09 o godz. 14.45, sala 114 Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako:udział 1/6 w nieruchomości rolnej składającej się z działki zabudowanej nr ewid. 33/2 oraz niezabudowanej nr 9, nr 60, położonej w miejscowości Struga, gm. Nowogard, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie pod nr KW SZ1O/00011556/1Nieruchomość o łącznej pow. 8,14 ha, składająca się z działki nr ewid. 33/2 o pow. 28.800 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 65,81 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 78,65 m2 oraz z działki niezabudowanej nr ewid. 9 o pow. 13.200 m2 i działki nr ewid. 60 o pow. 39.400 m2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 19.483,33 złI cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 14.612,50 zł.Rękojmia wynosi 1.948,33 zł. Przystępujący do licytacji w/w udziałów zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-06 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 10 maja 2016 roku o godz. 14:00, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego nr 7 o powierzchni 91,00 m2 położonego na parterze budynku wybudowanego w technologii wielkiej płyty. Nieruchomość położona jest w miejscowości Goleniów, przy ul. Konstytucji 3 Maja 59 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZO/00034117/9.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 496.702,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 372.526,50 zł.Rękojmia wynosi: 49.670,20 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:10 maja 2016 roku o godz. 14:45, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/5 o powierzchni 193 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie bliźniaczej z użytkowym poddaszem i strychem z wbudowanym garażem - o powierzchni użytkowej 125,40 m2. Prawo wieczystego użytkowania ustanowione do dnia 21.03.2067 roku.Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Lawendowa 19a posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013751/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 402.800,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 302.100,00 zł.Rękojmia wynosi 40.280,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku  o godz. 12:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
1) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 29/1 o powierzchni 2,2300 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio:RV-1,04 ha, RVI-0,27 ha, ŁIV-0,62 ha, PsVI-0,02 ha, LsV-0,28 ha z bezpośrednim dostępem do drogi gruntowej, położonej w miejscowości obr. Babigoszcz gm. Przybiernów. Działka  nr ewid. 29/1 w całości objęta jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00026964/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  64.500,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 43.000,00 zł.Rękojmia wynosi 6.450,00 zł
2) nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 751 o powierzchni 715 m2 w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RIVb - 509 m2 i RV - 206m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej żużlowej, położonej w miejscowości Przybiernów, przy ul. Wł. Jagiełły 13 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00014946/3.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  23.900,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 15.933,33 zł.Rękojmia wynosi 2.390,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku o godz. 14:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr ewid. 16/2 o powierzchni 1050 m2 (symbol użytku: RIIIb o pow. 536 m2, B-RIIIb o pow. 514 m2) zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2 oraz fundamentami po byłym budynku mieszkalnym, położonej w miejscowości Bieniczki nr 5, gm. Nowogard.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00023543/4.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  17.400,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 11.600,00 zł.Rękojmia wynosi 1.740,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:12 maja 2016 roku  o godz. 12:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
prawa wieczystego użytkowania  gruntu - działki  nr ewid. 14/2 i 14/1 o łącznej powierzchni 80 947 m2 zabudowane budynkiem pałacowym o pow. użytkowej 3365,21 m2, trzema domkami kempingowymi (łącznie 49 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, sale kominkowe, sala konsumpcyjna, bar, sala taneczna, kryty basen,) budynkiem, techniczno-socjalnym z trafostacją, budynkiem hangaru, częścią budynku gospodarczego (stajenno-gospodarczego). Prawo wieczystego użytkowa gruntu ustanowione do dnia 05.12.2089r. Nieruchomość położona w miejscowości Maciejewo gm. Maszewo posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017155/2. Na nieruchomości: prawo osobiste - dwie nieodpłatne służebności mieszkania ustanowione do dnia 09 stycznia 2024 roku oraz umowa dzierżawy  zawarta na okres  30 lat tj. do dnia 21 marca 2041 roku..
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.456.500,00 zł + 23%VAT tj.2.404.995,00 zł = 12.861.495,00 złI cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 7.842.375,00 zł.+23% VAT tj.1.803.746,25= 9.646.121,25 złRękojmia wynosi: 1.286.149,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:17 maja 2016 roku o godz. 14:00, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 65,88 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki, wc. Nieruchomość położona w miejscowości Stepnica, przy ul. 40 Lecia PRL 7/4  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031409/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  117.000,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 87.750,00 zł.Rękojmia wynosi 11.700,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-05-16 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants