Obwieszczenia ruchomości

       

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03.10.2016 roku o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

FORD

model/typ

FOCUS

rok budowy

2006

rodzaj nadwozia

WF05XXGCD56Y31545

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

szara ciemna/metalizowany

kwota oszacowania

8.700,00 zł

I cena wywołania

6.525,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj.870,00 zł

najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.
plants