Obwieszczenia ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:10.02.2016 roku o godz. 10.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

samochód osobowy

Audi

model/typ

80 1.9 TDI

rok budowy

1992

rodzaj nadwozia

Sedan 4 drzwiowy

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

Biały

kwota oszacowania

1.600,00 zł

I cena wywołania

1.200,00 zł


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 160,00 zł najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.
plants