Obwieszczenia ruchomości

 

 OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 02.09.2014 roku o godz. 10:00

w lokalu dłużnika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 Kserokopiarka RICOH Arico 151PS

kwota oszacowania

800,00 zł

I cena wywołania

600,00 zł

 Skaner Brother DLP 195C

kwota oszacowania

600,00 zł

I cena wywołania

450,00 zł

 Telefon i faks Panasonic KX-FP 207

kwota oszacowania

150,00 zł

I cena wywołania

112,50 zł

 Krzesła brązowe szt. 4

kwota oszacowania za szt.

150,00 zł

I cena wywołania

112,50 zł

 Fotele szt. 2

kwota oszacowania za szt.

200,00 zł

I cena wywołania

150,00 zł

 Szafki duże brązowe szt. 2

kwota oszacowania za szt.

200,00 zł

I cena wywołania

150,00 zł

 Komody brązowe szt. 2

kwota oszacowania za szt.

400,00 zł

I cena wywołania

300,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. odpowiednio 80,00 zl, 60,00 zl, 15,00 zl, 15,00 zl, 20,00 zl, 20,00 zl, 40,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

 

plants