Obwieszczenia ruchomości

 OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 21.09.2015 roku o godz. 10:00w lokalu dłużnika tj. Sklep Spożywczo-Przemysłowy ul. Drawska 24 Świdwin odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

REGAŁY szt. 6

 

 

Kwota oszacowania

 

1.800,00 zł za szt. łącznie 10.800,00 zł

 

II cena wywołania

 

900,00 zł za szt. łącznie 5.400,00 zł

 

 

Regał Chlebowy

 

 

Kwota os5z4acowania

 

2.500,00 zł

 

II cena wywołania

 

1.250,00 zł

 

 

Lada Chłodnicza

 

WGW 13541

 

Kwota oszacowania

 

1.000,00 zł

 

II cena wywołania

 

500,00 zł

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej. Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 180,00 zł, 250,00 zł, 100,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

plants