Obwieszczenia ruchomości

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 01.06.2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

Citroen Berlingo

nr rej.

ZGL 37538

rok budowy

2003

kwota oszacowania

8.000,00 zł

I cena wywołania

6.000,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 800,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 01.06.2015r. o godz. 11:00 w lokalu dłużnika tj. Modrzewie 4a odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Telewizor Samsung 48 cali

kwota oszacowania 1.000,00 zł

I cena wywołania 750,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 867 1 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 750,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

plants