Obwieszczenia ruchomości

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

23.10.2014 roku o godz. 8:15  przy ul Santockiej 13A w Szczecinie  odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika. 

 Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

samochód osobowy

Opel Vectra nr rej. ZS 7593P

model/typ

1,9 CDTI

rok budowy

2005

kwota oszacowania

14.500,00 zł

I cena wywołania

10.875,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 1.450,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji. 

 

 

plants