Obwieszczenia ruchomości

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  05.10.2015 r. o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

samochód osobowy

 

Volkswagen

 

model/typ

 

Polo 1,2 ZGL 14304

 

rok budowy

 

2002

 

rodzaj nadwozia

 

hatchback 3 drzwiowy

 

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

 

czerwony

 

kwota oszacowania

 

3.100,00zł

 

I cena wywołania

 

2.325,00zł

 

 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 867

 

1 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 310,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.
plants