Obwieszczenia ruchomości

 

OBWIESZCZENIE
O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 15.12.2014 roku o godz. 10:45 

 

w lokalu dłużnika tj. Goleniów ul. Pocztowa 44/2 odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 Komplety biurek szt. 3

kwota oszacowania (za szt.)

2.000,00 zł

II cena wywołania

1.000,00 zł

Krzesła biurowe szt. 10

kwota oszacowania (za szt.)

150,00 zł

II cena wywołania

75,00 zł

Komody biurowe (podwójne) szt. 3

kwota oszacowania (za szt.)

400,00 zł

II cena wywołania

200,00 zł

Stoliki okrągłe szt. 2

kwota oszacowania (za szt.)

150,00 zł

II cena wywołania

75,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej. Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. odpowiednio 200,00 zl, 15,00 zl, 40,00 zl, 15,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

  

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

17.12.2014 roku o godz. 8.15

 

 

przy ul.Santockiej 13A w Szczecinie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

Opel Vectra nr rej. ZS 7593P

model/typ

1,9 CDTI

rok budowy

2005

kwota oszacowania

14.500,00 zł

I cena wywołania

10.875,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 867

1 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 1.450,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

 

19.01.2015 roku o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

VOLKSWAGEN PASSAT

rok budowy

1997

kwota oszacowania

5.200,00 zł

I cena wywołania

3.900,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem.

Zgodnie z treścią art. 867

1 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 520,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

 

plants