Obwieszczenia

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

                                            15 kwietnia 2014 roku  o godz.15.00, sala 114

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8odbędzie się: 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 36/14 o powierzchni 0,1125 ha  zabudowanej  budynkami typu magazynowego nr ewid. 354 o powierzchni użytkowej 137,08 m2 oraz nr ewid. 355 o powierzchni użytkowej 176,94 .Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów, ul. Maszewska  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00032393/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 387.000,00  zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 258.000,00 zł

Rękojmia wynosi: 38.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-04-14 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

                                              22 kwietnia 2014 roku godz. 14.00, sala 114

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 D R U G A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,29 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 16,83 m2 wraz z przynależnym udziałem 244/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 17928 położonej w miejscowości Stepnica, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33/ 3. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00030109/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  77.200,00 zł.

II  Cena wywołania wynosi: 51.466,67  zł.

Rękojmia wynosi: 7.720,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-04-18 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

                                          22 kwietnia 2014 roku  o godz.14.10, sala 114 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 D R U G A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 6 o powierzchni użytkowej 52,97 m2 składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i w.c., położonego w miejscowości Goleniów przy ul. Akacjowej 4/6 . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00039298/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 205.100,00 zł.

II  Cena wywołania wynosi:  136.733,33 zł.

Wartość rękojmi wynosi:    20.510,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.  najpóźniej do dnia 18.04.2014 roku na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

22 kwietnia 2014 r. o godz. 14:30:00, sala 114

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 110/03 o powierzchni 1,69 ha (klasa B-RV o pow. 0,34 ha, ŁIV o pow. 0,33 ha, VI o pow. 0,25 ha, RV o pow. 0,77 ha) zabudowanej budynkami o numerach ewidecyjnych: 105 o pow. użytkowej 83,11m2, 106 o pow. użytkowej 65,43m2, 107 o pow. użytkowej 34,62m2, 108 o pow. użytkowej 55,69m2, 110 o pow. użytkowej 54,06m2, 111 o pow. użytkowej 67,72m2, 235 o pow. użytkowej 106,93m2, 236 o pow. użytkowej 113,94 m2 oraz budynkiem typu łącznik o pow. użytkowej 151,32m2, położonej w miejscowości Żdżary, gm. Goleniów . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00003227/7.

W rejestrze gruntów nie ujęto niektórych budynków oraz wskazana tam powierzchnia zabudowy jest niezgodna z rzeczywistą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  972.498,00  zł.

I Cena wywołania wynosi:  729.373,50 zł.

Wartość rękojmi wynosi:     97.249,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 18.04.2014 roku na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

23 kwietnia 2014 r. o godz.12:20, sala 113

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 D R U G A    L I C Y T A C J A

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 1080/2 o powierzchni 2,7618 ha (klasa Bp o pow. 17.533 m2, Bz o pow. 10.085 m2) położonej w miejscowości Maszewo, przy ul. Stargardzkiej 10, zabudowanej siecią wodociągową, siecią kanalizacyjną, linią energetyczną NN, linią oświetleniową na słupach żelbetonowych, placami betonowymi o nawierzchni betonowej. Wieczyste użytkowanie gruntu -prawo ustanowione do dnia 05.12.2089 roku .

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00033507/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 373.000,00 zł.

II Cena wywołania wynosi:  248.666,67 zł.

Wartość rękojmi wynosi:     37.300,00 zł

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 22.04.2014 roku na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

24 kwietnia 2014 r. o godz. 15:10:00, sala 114

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie odbędzie przy ul. Kilińskiego 8 się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału 4/6 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 101 o pow. użytkowej 488 m2, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym nr ewid. 614 o pow. użytkowej 118,76 m2, budynkiem innym niemieszkalnym nr ewid. 615 o pow. użytkowej 13,48 m2 oraz nr ewid. 642 o pow. użytkowej 12,80 m2 oraz szklarnią o pow. użytkowej 24,00 m2, położonej w miejscowości Goleniów, przy ul. Emilii Plater 13. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00001576/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  248.170,00 zł.

I Cena wywołania wynosi:      186.127,50 zł.

Wartość rękojmi wynosi:        24.817,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 23.04.2014 roku na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 28.04.2014 roku o godz. 9:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

Citroën

model/typ

Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive

rok budowy

2002

rodzaj nadwozia

minivan 5 drzwiowy

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

niebiewski 2-warstowy z efektem metalicznym

kwota oszacowania

7.300,00 zł

I cena wywołania

5.475,00 zł

 Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem.Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 730,00 zl najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

Obwieszczenie

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

29 kwietnia 2014 r. o godz. 15:15:00, sala 114

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr ewid. 262 o powierzchni 459 m2 (klasa B) oraz działki nr ewid. 207/10 o powierzchni 82 m2 (klasa Bp) zabudowanej budynkiem mieszkalnym z częścią usługową w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 236,50 m2 (pow. użytkowa części mieszkalnej 142,00 m2, pow. użytkowa części usługowej 94,50 m2) położonej w miejscowości Goleniów (obr. Krzewno), przy ul. Żeromskiego 54a, gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017221/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  494.400,00 zł.

I Cena wywołania wynosi:    370.800,00 zł.

Wartość rękojmi wynosi:       49.440,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 28.04.2014 roku na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

                                             30 kwietnia 2014 roku o godz. 9.30, sala 113

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie odbędzie się: 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,90 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz piwnicy wraz z przynależnym udziałem 72/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu. Nieruchomość położona jest  w miejscowości Goleniów, przy ul. Mikołajczyka 27/1. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00046166/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  75.100,00 zł.

II Cena wywołania wynosi:  50.066,67  zł.

Wartość rękojmi wynosi: 7.510,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-04-29 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że  w dniu:

30 kwietnia 2014 o godz. 10:00:00, sala 113

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako udział 1/2 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 559/3 o powierzchni 1411 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 5 - o powierzchni użytkowej 114,89 m2 oraz  budynkiem  nr ewid. 4 opisanym w rejestrze gruntów jako „inny niemieszkalny" użytkowanym natomiast jako gospodarczy o powierzchni użytkowej ca 30 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Przybiernów, ul. Bolesława Chrobrego 72 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00021131/9.

Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  160.000,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 120.000,00 zł.

Rękojmia wynosi 16.000,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-04-29 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że  w dniu:  

30 kwietnia 2014 roku o godz. 10:40, sala 113

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr ewid. 5/28 o powierzchni 0,813 ha, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi, wiatą oraz ogrodzeniem częściowym. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości obr. Maciejewo gm. Maszewo i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00035332/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  17.700,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 13.275,00 zł.

Rękojmia wynosi 1.770,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-04-29 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 OBWIESZCZENIE
O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 05.05.2014 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

OPEL

model/typ

Vectra C 1.9 CDTI

rok budowy

2005

rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

kwota oszacowania

10.300,00 zł

I cena wywołania

7.725,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem.Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 1.030,00 zl najpóźniej do dnia licytacji roku w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

                                              12 maja 2014 roku o godz.14.15, sala 113

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,70 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia przynależnego - piwnicy wraz z udziałem 71/1000 w częściach wspólnych budynku i 71/1000 w prawie własności działki. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 52 b/3 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00037887/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 169.400,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 112.933,33 zł

Rękojmia wynosi: 16.940,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2014-05-09 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

  

 

             

 

 

plants