Obwieszczenia ruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:24 lipca 2015 roku o godz. 10.00 lokalu wierzyciela - Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1 Słubice odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

KOSIARKA

John Deere Fairway/rought XYC 3235A060254X r. prod. 1999, tepe noże,łożyska przy wałkach zużyte

Kwota oszacowania

17.000,00 zł

cena wywołania

8.500,00 zł rękojmia 1.700,00 zł

KOPARKA

ford 655 LF2000111, niesprawna - wycieki płynu z układu kierowniczego. zużyte - opony, akumulator, tuleje zwrotnic.

Kwota oszacowania

18.000,00 zł

cena wywołania

9.000,00 zł rękojmia 1.800,00 zł

Ciągniczek

prod. USA - niesprawny,silnik w remoncie

Kwota oszacowania

4.250,00 zł

cena wywołania

2.125,00 zł rękojmia 425,00 zł

NAMIOT

Kwota oszacowania

1.152,00 zł

cena wywołania

576,00 zł rękojmia 115,20 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji między godz.9.30 a 9.50 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem.

Zgodnie z treścią art. 8671k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy (decyduje data uznania rachunku komornika) Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
27.07.2015 roku o godz. 10:00w Białuniu przy ul. Parkowej 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

Ford Probe

model/typ

GT Turbo

rok budowy

1992

rodzaj nadwozia

coupe 3-drzwiowy

barwa nadwozia/rodzaj lakieru

2-warstwowy z efektem metalicznym

kwota oszacowania

1.100,00 zł

I cena wywołania

825,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 110,00 zł

najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Bolesława Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03.08.2015 roku o godz. 10 :00

w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

samochód osobowy

Citroen Berlingo

nr rej.

ZGL 37538

rok budowy

2003

kwota oszacowania

8.000,00 zł

II cena wywołania

4.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej. Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji

zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 800,00 zł\

najpóźniej do dnia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji.

plants